Dosya listele

En son güncellendiği tarih: 28 May 2019

Klasör için de bulunan dosyaların listelenmesini sağlar.

Sub Dosya_Listele()

Dim Dosya As String, Satir As Integer, Yol As String

Set Klasor = CreateObject("shell.application").BrowseForFolder(0, "Kaynak Dosyaları İçeren Klasörü Seçin", 50, &H0)

Kaynak = Klasor.SELF.Path

Dosya = Kaynak & "\"

dosyaad = Dir(Dosya & "*.*")

Satir = 2

While dosyaad <> ""

Range("A" & Satir) = Dosya

Range("B" & Satir) = dosyaad 'Split(dosyaad, ".")(LBound(Split(dosyaad, ".")))

Satir = Satir + 1

dosyaad = Dir()

Wend

End Sub
263 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
  • Instagram
  • Facebook Sosyal Simge
  • Pinterest Sosyal Simge
  • YouTube
Mubertrzon

mubertrzon@mubertrzon.com

Tel: 00000000000

© 2018 mubertrzon

Marmara Üniversitesi
Teknik eğitim fakültesi